Condicions d’ús

Els presents termes i condicions d’Ús i Política de Privacitat regulen l’ús del LLOC WEB: http://www.fbase.tvdel que GLOSPEN, SL, amb NIF: L-713690W, i Domicili a: CTRA. DE LA PLANA, EDIF. MIRADOR PARC, B-II, 5º 2ª, Codi Postal: AD700. Localitat: ESCALDES-ENGORDANY, ANDORRA,  n’és titular.

A través del seu LLOC WEB, http://www.fbase.tvde  GLOSPEN, SL, en endavant l’administrador de la plana  web. Degut al contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació o compra dels nostres partits, hauran de registrar-se en el formulari d’USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de REGISTRE. Les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat, segons l’exposat a l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del 27 d’abril de 2016, per la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets Digitals i l’aplicació de la Directiva 2011/83/UE de 25 d’octubre, sobre els drets dels consumidors.

 

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL WEB.

El LLOC WEB: http://www.fbase.tvdel que n’és Administrador GLOSPEN, SL, de la plataforma fbase.tv, per a l’emissió de partits de futbol de diferents categories en directe, en diferit o la visió de vídeos dels propis jugadors per a la seva promoció.

 

1.2. PUBLICITAT

El Web: http://www.fbase.tv podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. GLOSPEN, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

 1. DISPONIBILITAT

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades per tots els seus USUARIS/CLIENTS, en el menor temps possible.

No obstant això, en ocasions, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web, com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, difereixi de la inicialment oferta per l’administrador de la pàgina web per satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

 

En el cas que la gestió no estigui disponible o no es pugui dur a terme, després d’haver-ne fet la reserva, l’USUARI/CLIENT serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total d’aquesta. 

 

 1. SEGURETAT

L’administrador de la pàgina web disposa de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur, utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de forma que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que garanteixen que només sigui intel·ligible i comprensible per l’ordinador de l’USUARI/CLIENT i el del LLOC WEB. D’aquesta manera, en emprar el protocol SSL es garanteix:

 1. Que l’USUARI/CLIENT està comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.
 2. Que entre l’USUARI/CLIENT i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmetin xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per part de tercers.

 

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

 

GLOSPEN, SL, titular del lloc web, http://www.fbase.tv, compleix amb la normativa de Protecció de Dades Europea vigent i amb l’LSSI-CE, i és assessorada en aquestes normatives per part de GRUPO QUALIA,  fet pel qual se li atorguen sengles certificats en format d’imatge digital perquè puguin exposar-los al seu lloc web.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web, http://www.fbase.tv,  i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen al web.

S’adverteix als USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent Europea i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, i sense perjudici de l’esmentat, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic i, per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest web, i de qualsevol dels seus continguts sense el consentiment exprés i per escrit de l’administrador de la pàgina web.

 

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts del web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix cap llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos al LLOC WEB: http://www.fbase.tv  

Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatives i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, essent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

 

 1. ACCÉS I ESTADA AL WEB

5.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARIS/CLIENTS són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació del LLOC WEB i mentre naveguen pel mateix, així com després d’haver-hi accedit.

Com a conseqüència d’això, els USUARIS/CLIENTS són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina web i tercers de:

 

 • Les conseqüències que es puguin derivar d’un ús, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no en nom seu de manera oficial.
 • Així com de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús contrari al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir-ne el normal gaudi per part d’altres usuaris.

 

 

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

1.Que l’accés al LLOC WEB, i/o als webs d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.

 1. 2. Que el contingut o software al que els USUARIS/CLIENTS accedeixin a través del web o dels webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents

 

electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi algun altre tipus de dany.

 1. 3. L’aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer per als seus propòsits personals.

 

 1. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De l’ús que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats ​​per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generen en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa, faciliti a l’USUARIO/CLIENTE.

Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d’enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, independentment de què aquests tercers poguessin  estar units a l’administrador de la pàgina web contractualment.

De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos al LLOC WEB, essent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objectiu d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors legals.

 

L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 • Errors o endarreriments en l’accés al LLOC WEB per part de l’USUARI/CLIENT, a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de sol·licitud de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pogués sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes amb la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.
 • Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

 

 • Dels errors o danys produïts al lloc web por un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI/CLIENT.
 • De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada per l’USUARI/CLIENT per a l’enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari l’USUARI/CLIENT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar, durant períodes temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al seu servei. 

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels USUARIS/CLIENTS de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

 

 1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar-ne el contingut de bona fe.

En compliment d’allò establert en el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i l’LOPD-3/2018 de garantia dels drets digitals, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent al LLOC WEB, http://www.fbase.tvo la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a l’administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens facilita, que seran incorporades al fitxer titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web.

 

Les dades dels USUARIS/CLIENTS seran utilitzades per a l’enviament a través de correu electrònic de les gestions online que realitzi l’administrador de la pàgina web.

Per la simple visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS no faciliten informació personal ni estan obligats a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L’administrador de la pàgina web entén que les dades han sigut introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

 

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’administrador del web de GLOSPEN, SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. 

Així mateix, GLOSPEN, SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet a l’usuari web conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta  pàgina en un termini de 30 dies, sempre que en conservi les dades; rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació; oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no es dugui a terme el tractament de dades; supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives; limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals; i portabilitat, per a què l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web amb la finalitat de poder-les transmetre a d’altres serveis. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: CTRA. DE LA PLANA, EDIF. MIRADOR PARC, B-II, 5º 2ª, Codi Postal: AD700, Localitat: ESCALDES-ENGORDANY, PRINCIPAT D’ANDORRA, Correu electrònic: Info@fbase.tvaportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos-en qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades a través del/s formularis del nostre web estarà supeditat obligatòriament a què llegeixi/accepti les Condicions d’ús mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem poden ser del seu interès, per correu electrònic o qualsevol altra mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l’acceptarà o denegarà amb check box obligatori al peu del formulari.

Per modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals, l’USUARI/CLIENT ha d’escriure des del correu electrònic del seu compte a: Info@fbase.tv, indicant-ho en l’assumpte. 

Per tant, l’USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció de les mateixes.

 

 1. NUL·LITAT

En cas de què qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, fet que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

 

 1. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús. 

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana a l’USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d’ús cada cop que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible i lliurement accessible per fer tantes consultes com li calguin. 

 

 1. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals del partit judicial d’ESCALDES-ENGORDANY, PRINCIPAT D’ANDORRA, de la ciutat origen de l’empresa propietària del LLOC WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.